•  

งานม.อ.วิชาการ 57 ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญ นร. นศ. และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 9-5-2556 16-18-23

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9-5-2556 16-18-23

 •  

แผนการจัดสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่1/57 9-5-2556 16-18-23

 •  

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ก.ค.-ส.ค.57 9-5-2556 16-18-23

 •  

ประกาศ รายงานผลการสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี จัดสอบ 4 ก.ค.57 9-5-2556 16-18-23

 •  

เดือน ส.ค. 57 นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์รี
หลักสูตร เปิดเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตด้วย Joomla CMS  
 

 •  

เทศบาลเมืองคอหงส์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมลงนามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) 

 •  

ประกาศคะแนนสอบ โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2) 

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือบุคลากร ม.อ.ร่วมตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจระบบสารสนเทศบุคลากร"  

 •  

การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของ นศ. ม.อ. 

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญ บุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ลุ้นรับของรางวัล !  

 •  
 ข่าวสารอื่นๆ

 

 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 56 ปี 2557 ประจำเดือนเม.ย.-พ.ค.57 
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 55 ปี 2557 ประจำเดือนก.พ.-มี.ค.57
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 54 ปี 2557 ประจำเดือนธ.ค.56-ม.ค.57
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 53 ปี 2556 ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 52 ปี 2556 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 51 ปี 2556 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 50 ปี 2556 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 49 ปี 2555 ประจำเดือน ธ.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 48 ปี 2555 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 47 ปี 2555 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 46 ปี 2555 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ปี 2555 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ปี 2555 ประจำเดือน ก.พ.55-มี.ค.55