•  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาระบบสายไฟเบอร์ออปติกฯ
 9-5-2556 16-18-23

 •  

ประกาศคะแนนสอบ โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2) 9-5-2556 16-18-23

 •  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  PSU-CoP Test  9-5-2556 16-18-23

 •  

21 เม.ย.57 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากรอาคาร15  9-5-2556 16-18-23

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือบุคลากร ม.อ.ร่วมตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจระบบสารสนเทศบุคลากร"  9-5-2556 16-18-23

 •  

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์  9-5-2556 16-18-23     

   

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศสอบราคา รายการ จ้างเหมาระบบสายไฟเบอร์ออปติก(Fiber optic cabling) จำนวน 1 ระบบ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ กับ พื้นที่หอพักนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่  9-5-2556 16-18-23

 

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประสงค์สอบราคาจ้างเหมา ระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic cabling) จำนวน 1 ระบบ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์คอมฯ กับ พื้นที่หอพัก นศ. ม.อ. หาดใหญ่ 9-5-2556 16-18-23     

 •  

บมจ. ทีโอที ขอเลื่อนการเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ก.พ. 57 9-5-2556 16-18-23

 •  

การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของ นศ. ม.อ. 9-5-2556 16-18-23

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญ บุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ลุ้นรับของรางวัล !  

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดบริการ Help Desk ให้คำปรึกษาด้าน IT  

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. แนะนำควรเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ PSU Passport ทุก 6 เดือน

 •  
 ข่าวสารอื่นๆ

 

 
 •  บมจ. ทีโอที ขอเลื่อนการเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • เสาร์ที่ 22 มี.ค. 57 เวลา 13.30-16.00 น. ทำ PM ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะเภสัชศาสตร์