•  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประสงค์สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต 9-5-2556 16-18-23

 •  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ Software เฉพาะทาง 9-5-2556 16-18-23

 •  

27ก.ย.57 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะวิทยาการจัดการ   

 •  

การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 •  

แผนการจัดสอบ การทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่1/57 

 •  

เทศบาลเมืองคอหงส์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมลงนามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) 

 •  

การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของ นศ. ม.อ. 

 •  
 ข่าวสารอื่นๆ

 

 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 57 ปี 2557 ประจำเดือนมิ.ย.-ก.ค57
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 56 ปี 2557 ประจำเดือนเม.ย.-พ.ค.57 
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 55 ปี 2557 ประจำเดือนก.พ.-มี.ค.57
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 54 ปี 2557 ประจำเดือนธ.ค.56-ม.ค.57
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 53 ปี 2556 ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 52 ปี 2556 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 51 ปี 2556 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 50 ปี 2556 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.56
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 49 ปี 2555 ประจำเดือน ธ.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 48 ปี 2555 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 47 ปี 2555 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 46 ปี 2555 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ปี 2555 ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.55
 •  
จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ปี 2555 ประจำเดือน ก.พ.55-มี.ค.55