1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวอบรม-ทดสอบคอมพิวเตอร์
  3. ข่าวระบบเครือข่ายและสื่อสาร
  4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ประกาศราคากลาง