ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ผ่านทางระบบออนไลน์
captcha
Reload
*จำเป็นต้องระบุ