ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะปรับปรุงรุ่นซอฟท์แวร์บนเครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย (ปรับปรุงวันที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 18.00 – 18.30 น.)

เรียน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ม.อ.
        ในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 18.00 – 18.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะปรับปรุงรุ่นซอฟท์แวร์บนเครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายที่จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่อในทุกๆ วิทยาเขต จากรุ่น FortiOS 5.4.9 => 5.6.5 => 6.0.2 โดยจะต้องรีบูท 2 ครั้ง และเนื่องจากเป็นการปรับรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก อาจมีผลกระทบทำให้ใช้เวลาแก้ไขปัญหานานกว่าที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

        จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงดังกล่าว และขออภัยในความขัดข้องชั่วขณะที่จะเกิดขึ้นด้วย

http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1226-ccpsu.html