การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือกับงานวิจัยร่วมกันกับศูนย์พิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนยฺคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

และคุณสงกรานต์ มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสารให้ต้อนรับคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อร่วมหารือกันในเรื่อง ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference), ระบบอีเมล์,ระบบ WIFI, ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office),

ระบบการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

IMG 8042 Lr 59

IMG 8028 Lr 59s

IMG 8028 Lr 59IMG 8055 Lr 59